KURUMSAL

GENEL VE FİNANSAL VERİLER

Genel Veriler

 

Kuruluş Yılı: 2000

Personel Sayısı: 100

Ofis Sayısı: 7

Denizyolu İhracat: 90.000 teu

Denizyolu İthalat:  25.000 teu

Havayolu İhracat: 2.500 ton

Havayolu İthalat:  3.500 ton 

Uluslararası Ofis Sayısı : 601