İNSAN KAYNAKLARI

İK POLİTİKAMIZ

Horoz Bolloré Logistics İnsan Kaynakları politikası, çalışma yasa ve düzenlemelere uyumlu, adil, çalışanları için sağlıklı, güvenli, saygılı bir iş ortamı yaratabilmek, çalışanlarının gelişimini destekleyerek şirketin çalışanları ile birlikte büyümesini sağlamaktır.

                                  

Seçme ve Yerleştirme Süreci 

Kurum kültürümüze uyum sağlayarak katma değer yaratacak adaylara ulaşabilmek için; kariyer portallarını, yazılı basın ilanlarını ve kurum içi duyuruları, onaylı danışmanlık firmaları ve İŞKUR desteğini alıyoruz. Dileyen herkes bu pozisyonlara başvurmakta serbesttir.

Amacımız, her yıl başında yapılan bütçe çalışmaları doğrultusunda belirlenen boş kadrolara söz konusu iş ve pozisyonlar için gerekli olan bilgi, beceri, nitelik ve yetkinliklere sahip adayları bünyemize katmaktır.

İşe alım esnasında ve kurum içinde, çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, fiziksel engel gibi nedenlerle ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

Başvuruda bulunan uygun adaylarla ilk görüşme insan kaynakları işe alım ekibi veya bölgelerde ilgili bölge yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. İlgili pozisyonun tanımlanan nitelik ve yetkinliklerine göre kişilik envanteri, yabancı dil sınavı ve yetkinlik bazlı mülakat yapılır. Uygun bulunan adaylar devam görüşmeleri için ilgili bölüm yöneticilerine yönlendirilir.

Tüm seçme ve yerleştirme süreçlerinden uygunluk onayı alan adaya İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır.

 

 

Performans Yönetim Sistemi 

Kurumun ve çalışanın performansının sürekli gelişmesini hedefler. Hedefler ve yetkinliklere dayalı PYS uygulamamızda şirketimiz, iş hedefleriyle gerçekleşen performansı sayısal veriler ışığında değerlendirir.

Hedefler, kurum hedefleri doğrultusunda yukarıdan aşağıya doğru yayılır. Çalışanlarımız bir üst yöneticisinin hedeflerini görerek kendileri için önerdikleri  SMART hedeflerini sisteme girer, yönetici ve çalışanın mutabakatıyla yıl içerisinde gerçekleşen değerler takip edilir. Her bir rol grubu için belirlenen yetkinliklere uygun davranışlar dönem içerisinde değerlendirilir.

S spesifik

M ölçülebilir

A ulaşılabilir

R gerçekçi

T zaman içeren

 

Eğitim ve Geliştirme 

Takvim yılı başında bütçe planları çerçevesinde faaliyet yönetimleriyle yapılan eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda yıllık eğitim planları gerçekleştirilir.  

 

İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi

STRATA İş değerleme metodu ile boyut ve faktörler doğrultusunda tüm pozisyonlar değerlendirilir; her pozisyon değerlendirme sonuçlarına göre bant içerisinde konumlandırılır. Yılda 12 net maaş ödenir.

Sosyal imkanlar;

Evlenen çalışanlarımıza küçük bir hediye verilir.

Her yıl Ramazan ayında tüm çalışanlarımıza ramazan paketi dağıtılır.

Tüm çalışanlarımıza  kurum içi iletişimi destekleyici, motivasyon artırma amaçlı özel grup etkinlikleri düzenlenir. Bunlar; özel gün etkinlikleri, mangal partileri, şirket içi turnuvalar şeklinde çeşitlendirilir.